Σχεδιασμός Μακέτας

Επιγραφές , διαφημίσεις σε απλή μορφή (Βαφή)

όπως και σε ψηφιακή μορφή (εικονα)